Usnesení k jednotlivým bodům programu 331. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 15. prosince 2017

Informace budou doplněny po jednání Rady.

Sdílejte na: