Odborné panely a Odborný orgán hodnotitelů

Ustanovení Odborných panelů a Odborného orgánu hodnotitelů zavádí Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, schválená usnesením vlády ze dne 8. 2. 2017 č. 107.

Odborné panely a Odborný orgán hodnotitelů ustavuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) jako své odborné a poradní orgány podle § 35 odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací).

Výzva 2017 k podávání návrhů kandidátů na členy Odborných panelů a Odborného orgánu hodnotitelů

Výzva 2017 k podávání návrhů kandidátů na členy Odborných panelů a Odborného orgánu hodnotitelů 

Formuláře Návrh na členství v Odborném panelu a Návrh na členství v Odborném orgánu hodnotitelů ke stažení v příloze. Po stažení a uložení obou formulářů na Váš počítač odemkněte, prosím, pro úpravy, vyplňte, uložte ve formátu excel a v této podobě je formou příloh emailu (spolu s CV kandidátů na panelisty) zašlete na email hodnoceniVaVaI@vlada.cz.

Odborné panely a Odborný orgán hodnotitelů zajišťují hodnocení podle M17+ v souladu s rozpisem postupného náběhu v rámci implementačního období a podle Postupu hodnocení výsledků.

Odborné panely a Odborný orgán hodnotitelů ve spolupráci s Odborem podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace realizují průběh každoročního hodnocení za využití dvou základních nástrojů:

  1. bibliometrická analýza pro všechny bibliometrizovatelné výsledky v rozsahu specifikovaném M17+,  
  2. recenzní posouzení vybraných výsledků podle kritérií a v rozsahu specifikovaném M17+. 

 
V souladu s M17+ se ustavuje 6 Odborných panelů podle oborových skupin OECD: 
  1. Natural Sciences, 
  2. Engineering and Technology, 
  3. Medical and Health Sciences, 
  4. Agricultural and Veterinary Sciences, 
  5. Social Sciences, 
  6. Humanities and the Arts.

Odborné panely jsou členěny pro panelisty na úroveň FORD.

Odborný orgán hodnotitelů je strukturován do úrovně DETAILED FORD.

viz Číselník oborů M17+

Sdílejte na:

Přílohy