Zápis z 332. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace konaného 26. ledna 2018

Informace budou doplněny po zasedání Rady.

 

Sdílejte na: