Zápis z 333. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace konaného 23. února 2018

Informace budou doplněny po zasedání Rady.

Sdílejte na: