Zápis z 334. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace konaného 23. března 2018

Informace budou doplněny po zasedání Rady.

Sdílejte na: