Zápis z 336. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace konaného 25. května 2018

Informace budou doplněny po zasedání Rady.

Sdílejte na: