Zápis z 337. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace konaného 29. června 2018

Informace budou doplněny po zasedání Rady.

Sdílejte na: