Zápis z mimořádného zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 4. ledna 2018

Informace budou doplněny po zasedání Rady.

Sdílejte na: