Zápis z 8. jednání odborné komise Rady pro výzkum a vývoj pro společenské vědy

Přítomni: Prof. RNDr. Petr Dostál, M.A., Ph.D. (předseda), Doc. PhDr. Vilém Prečan, CSc. (místopředseda), Doc. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., Prof. Ing. Jan Ehleman, CSc., Prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc., Prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc., Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., Prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc. - Ing. F. Hronek (RVV)

Omluveni: Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., Doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.

Jednání řídil její předseda Prof. RNDr. Petr Dostál.

Po zahájení byl schválen program schůze:

1. Schválení zápisu z předchozího jednání komise dne 16. ledna 2004;

2. Postup přípravy Dlouhodobých základních směrů a proporcí výzkumu a vývoje (dále jako DZSV);

3. Aktuality z jednání Rady vlády pro vědu a výzkum

4. Postup přípravy hodnocení výzkumu a vývoje ve společenských vědách

diskuse o další činnosti komise

Zápis jednání komise 16. ledna 2004 schválen s připomínkou, že chybí záznam o stanovených cílech výzkumu.

Na úvod druhého bodu programu schůze předložil předseda komise P. Dostál písemné "Návrhy zaměření formulací pro DZSV pro společenské vědy", motivované potřebou "formulovat DZSV na ještě vyšší úrovni abstrakce než dosud". Směřovaly k agregaci předchozích šesti "námětů na základní členění DZSV v oblasti působnosti sociálních věd" z 11. února 2004 na tři:

1) Historicko-kulturní reflexe české společnosti;

2) Lidský potenciál a populační vývoj v kontextu české společnosti;

3) Česká republika ve světě - příležitosti a ohrožení.

V obsáhlé diskusi postupně:

F. Hronek upozornil na důraz kladený Radou vlády pro výzkum a vývoj na agregování jednotlivých výzkumných záměrů

P. Dostál navrhl Vybudování centra na podporu sociálních věd (knihovna)

P. Dostál doporučil při požadovaném agregování jednotlivých výzkumných záměrů postupovat ve třech skupinách podle navrhovaného rozdělení do tří výzkumných záměrů, načež došlo k ustanovení těchto skupin:

1. skupina: J. Pánek (vedoucí), I. Budil, I. Hlobil, J. Kraus, V. Prečan, 2. skupina: I. Možný, P. Dostál, M. Velemínský, 3. skupina: B. Hamerníková, J. Bejček, I. Budil, P. Dostál, J. Ehleman, J.A.Víšek

Dohodnuto bylo, že vedoucí předloží členům jednotlivých skupin svou představu o agregování výzkumných záměrů, tak aby do 26. března 2004 obdržel předseda komise z jednotlivých skupin zpracované a připomínkované návrhy.

V následující diskusi vyvstaly pochybnosti o vhodnosti dalšího redukování výzkumných záměrů (J. Pánek, V. Prečan, I. Hlobil ad.).

Přítomní členové první skupiny během jednání konkretizovali název 1. výzkumného záměru : "České dějiny, kultura a umění v evropských a světových souvislostech"

V dalším průběhu jednání komise informoval F. Hronek o diskusi Rady ohledně zvýšení finančních prostředků na výzkum a vývoj v příštích letech . P. Dostál upozornil, že se předpokládá nárůst za příští tři roky přibližně k 1 procentu HDP (17, 5 mld Kč).

Diskuse o hodnocení výsledků vědy a výzkumu byla odložena na další zasedání komise.

Různé:

Předseda komise P. Dostál se nemůže zúčastnit výjezdového zasedání Rady vlády pro vědu a výzkum (22. - 23. dubna 2004). Komisi bude zastupovat J. Pánek.

Termíny dalších jednání komise: 28. květen, 24. září, 26. listopad 2004.

Zapsal: I. Hlobil

Schválil: P. Dostál

Praha

Sdílejte na: