Ochrana osobnich udaju databazi CEP, CEZ a RIV

 

    


     K otazce zabezpeceni ochrany osobnich udaju databazi CEP, CEZ a RIV sdeluje Rada vlady CR pro vyzkum a vyvoj nasledujici skutecnosti:

  • pri veskerem provozu IS CEP, CEZ a RIV je dusledne dodrzovan zakon c. 148/1998 Sb.,
  • osobni udaje ze jmenovanych IS nejsou poskytovany zadnym tretim subjektum a to ani v sektoru statni spravy ani mimo nej,
  • zadna cast osobnich udaju neni soucasti verejne pristupnych dat,
  • IS CEP, CEZ a RIV jsou fyzicky oddeleny od site Internet a veskerych dalsich komunikacnich kanalu,
  • osobni udaje slouzi vyhradne k presne identifikaci osob uzivajicich financni prostredky ze statniho rozpoctu CR v oblasti vyzkumu a vyvoje a k identifikaci techto osob v registru obyvatelstva CR,
  • ke kompletnim datum, vcetne dat tykajicich se osobnich udaju, ktera jsou obsazena v IS CEP, CEZ a RIV, maji pristup pouze vybrani pracovnici zpracovavajici udaje z uvedenych IS, osobni udaje nejsou poskytovany napr. ani clenum Rady vlady CR pro vyzkum a vyvoj.

     Rada veri, ze uvedene skutecnosti pomohou rozptylit pochybnosti pracovniku dodavajicich data do CEP, CEZ a RIV.

Sdílejte na: