Novinky

Rut Bízková: Plýtvání není jen výraz z cirkulární ekonomiky

https://vedavyzkum.cz/rozhovory/rozhovory/rut-bizkova-plytvani-neni-jen-vyraz-z-cirkularni-ekonomiky

 

Rada pro konkurenceschopnost EU projednala Lublaňskou deklaraci vytyčující priority v oblasti genderové rovnosti ve výzkumu

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2021/09/28/

 

Vláda schválila znění OP JAK.  Po schválení Evropskou komisí podpoří například zavádění plánů genderové rovnosti

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/vlada-schvalila-operacni-program-jan-amos-komensky-pro-nove-programove-obdobi-2021-2027.htm

Sdílejte na: