Vyhlášení výsledků veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji - Program výzkumu a vývoje – Informační systém výzkumu a vývoje – MI

Seznam návrhů projektů

Počet návrhů projektů doručených : 1
Počet návrhů projektů vybraných   : 1
Počet návrhů projektů zamítnutých:  0

Údaje o vybraném uchazeči

Název uchazeče: České vysoké učení technické v Praze, veřejná vysoká škola
IČ uchazeče :  68407700
Název organizační jednotky uchazeče-vykonavatel: VIC ČVUT v Praze (Výpočetní a informační centrum, České vysoké učení technické v Praze)

Sídlo uchazeče: Zikova 4, 166 36 Praha 6
Název projektu: Informační systém výzkumu a vývoje – rozvoj

Doba řešení projektu
 Zahájení projektu:  11/2004
Ukončení projektu:  9/2007
 
Uznané náklady projektu za celou dobu řešení: 15 239 tis. Kč
Výše podpory z veřejných prostředků za celou dobu řešení: 13 780 tis. Kč

Sdílejte na: