Popis veřejně přístupných údajů v datové oblasti SR platné od 1. 7. 2002

 

     Na stránkách www.vyzkum.cz jsou zobrazovány pouze ty údaje IS VaV, které jsou dodavateli údajů (poskytovateli) označeny jako "veřejné".

Pro každý kalendářní rok

  • rozpočtová kapitola
  • institucionální výdaje na výzkum a vývoj
  • účelové výdaje na výzkum a vývoj
  • celkové výdaje na výzkum a vývoj

Sdílejte na: