Schéma XML 2012

V roce 2012 jsou předávána data do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI) pouze ve formátu XML. Přesné strukturální XML předávaných údajů je dostupné pod odkazem „Schéma XML 2012“. Formát předávaných údajů je podrobně popsán ve dvou uživatelských příručkách.

Pro naplnění příslušné dodávky dat ve formátu XML platném pro rok sběru 2012, případně pro aktualizaci dodávky dat bude od 9. ledna 2012 k dispozici SW aplikace pro vkládání a sběr dat, která umožňuje uživateli vyplnit potřebné údaje v předepsaném formátu a strukturálním uspořádání, a to pro CEA, CEP, CEZ, RIV a VES.

Data, která nebudou dodaná ve formátu XML, nebudou splňovat základní pravidla sběru dat do IS VaVaI, nebo budou vykazovat chyby hlášené kontrolní službou, budou vrácena k dopracování a nebudou zařazena do IS VaV.

Schéma XML 2012 pro předávání údajů do IS VaV ve formátu XML

  


Aktualizováno: 11.1.2012

Sdílejte na:

Přílohy