prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs

Fotografie

člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Prof. Zdeněk Kůs je devátým rektorem Technické univerzity v Liberci, v současné době ve svém druhém funkčním období. Před jmenováním do funkce rektora v lednu 2010 působil jako prorektor a předseda Akademického senátu Technické univerzity v Liberci.

Profesor Kůs ukončil inženýrské studium na Českém vysokém učení technickém v Praze v roce 1984 v oboru Mikroelektronika. Titul Dr. získal na Fakultě textilní Technické univerzity v Liberci v roce 1996. O čtyři roky později se habilitoval jako docent a v roce 2006 byl jmenován profesorem v oboru Textilní technologie.

Ve své vědecké práci se zaměřuje na aplikace počítačových technologií v textilní a oděvní výrobě, simulace výrobních procesů v textilní výrobě a modernizaci metod měření textilních materiálů a výrobků. Jeho pedagogická práce je spojena Fakultou textilní, kde přednáší o pokročilých technologiích a metodách měření. Je předsedou oborové rady doktorského studia, atd.

Profesor Kůs ve svém profesním životě pracoval na různých vedoucích pozicích univerzity, akademické komunity a státními orgány zřizovaných komisí. Jmenujme alespoň zapojení do práce České konference rektorů, kde je již po třetí funkční období místopředsedou pro oblast tvůrčích činností a současně předsedou komory veřejných vysokých škol ČKR. Zastupuje Českou konferenci rektorů v Councilu Evropské univerzitní asociace, v současnosti je i v čele Prezídia Akademického koordinačního střediska ACC v oblasti česko-německo-polského příhraničního území Euroregionu Nisa.