Ing. Jiří Holoubek

Fotografie

člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace

(od 16. 11. 2020)