Upřesnění k aktualizaci Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Na základě závěrů 289. zasedání RVVI ze dne 20. 12. 2013 bylo rozhodnuto, že aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, který bude použit pro hodnocení v roce 2014 a 2015, projedná Rada na svém 290. zasedání dne 31. ledna 2014. Následně bude aktualizovaný Seznam zveřejněn na stránkách www.vyzkum.cz.