Pozastavení příjmu žádostí o posouzení Výzkumných organizací

V souvislosti s usnesením z 290. zasedání bod 290/A4 Rada pro výzkum, vývoj a inovace upozorňuje, že s ohledem na nové předpisy EU upravující provádění výzkumu, vývoje a inovací nebude od 1. dubna 2014 na přechodnou dobu přijímat žádosti poskytovatelů o posouzení subjektů jako výzkumných organizací. Posuzování výzkumných organizací bude obnoveno až po nabytí účinnosti těchto předpisů a schválení návazně zpracovaného nového Postupu pro posuzování.