Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Grantové agentury České republiky.
Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Grantové agentury České republiky.

Grantová agentura České republiky vyhlásila dne 16. 2. 2015 veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programů GA - Standardní projekty, GC – Mezinárodní projekty a GJ - Juniorské granty. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 31. 3. 2015, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 1. 2016. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Grantové agentury České republiky.