RVVI schválila návrh navýšení rozpočtu ve výši 2,6 mld. Kč

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace na svém zasedání 24. dubna 2015 schválila návrh dalšího navýšení rozpočtu na vědu. Nadpožadavky byly navýšeny o dalších 500 milionů korun, a ty by se měly rozdělit mezi MŠMT (300 mil.), Grantovou agenturu ČR (100 mil.) a Technologickou agenturu (100. mil.). Celkový návrh rozpočtu na rok 2016 tak činí 29,1 miliardy Kč, což znamená meziroční nárůst o 2,6 miliardy oproti střednědobému výhledu.

„Agentury budou čelit zvýšeným požadavkům ze strany nových vědeckovýzkumných center. Systém je navíc dlouhodobě podfinancovaný, navýšení peněz proto považuji za nezbytné,“ uvedl místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda RVVI Pavel Bělobrádek.

Na programu zasedání byla také realizace hodnocení výsledků výzkumných organizací v letošním roce. RVVI se usnesla, že hodnocení 2015 se uskuteční podle modifikované Metodiky 2013 a bude zahájeno v letošním roce. Podobně bude postupováno v roce 2016. Zároveň si uložila úkol začít připravovat novou metodiku hodnocení, podle které by se mělo hodnotit od roku 2017 dále.