Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 4.5.2015 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu LO - Národní program udržitelnosti I.

Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 10.7.2015, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1.1.2016. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.