Vicepremiér Bělobrádek podpořil zapojení Jihomoravského kraje
Vicepremiér Bělobrádek podpořil zapojení Jihomoravského kraje

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek se během druhého dne své pracovní cesty po Jihomoravském kraji setkal s hejtmanem Michalem Haškem. Navštívil také popularizační vědecký park Vida! science centrum, Jihomoravské inovační centrum a také Centrum dopravního výzkumu.

S hejtmanem jednal vicepremiér Bělobrádek o zapojení krajských institucí do aktivit RIS3 strategie. Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci spadá po Bělobrádkův úřad, cílem je vytyčit nejperspektivnější oblasti výzkumu a podnikání v daném regionu a zacílit do nich evropské, národní, regionální a soukromé zdroje (celkem až 70 mld. korun). „Rozsahem vědeckovýzkumné infrastruktury je Jihomoravský kraj unikátní v rámci celé ČR. Koncentrace univerzit a nových vědeckovýzkumných center vybudovaných z evropských fondů může z jižní Moravy udělat region budoucnosti,“ upozornil vicepremiér.

Na programu měl dále prohlídku popularizačního vědeckotechnického centra VIDA! Centrum vzniklo díky dotaci z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a přibližuje vědu a techniku dětem už od nejnižšího věku. „Věříme, že se tato popularizace za pár let projeví rostoucím zájmem studentů o technické obory a vědecké bádání,“ konstatoval vicepremiér Bělobrádek. Nedostatek kvalifikovaných odborníků v technických profesích řeší i jeden z výborů Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst, které vicepremiér předsedá. V centru dnes vicepremiér přivítal 100.000 návštěvníka, kterého pozval do Prahy na prohlídku Strakovy akademie.

V Jihomoravském inovačním centru (JIC) diskutoval místopředseda vlády o tom, jak podpořit inovační podnikání a komerční využití výzkumu a vývoje. JIC je v této oblasti mimořádně úspěšné, protože zprostředkovává propojení univerzit a vědecko-výzkumných institucí s podnikatelskou sférou. JIC patří zároveň ke koordinátorům regionální RIS3 strategie a jeho zástupci s vicepremiérem jednali o užší spolupráci v rámci této strategie.

O problematice rezortních výzkumných organizací hovořil vicepremiér v Centru dopravního výzkumu, které spadá pod Ministerstvo dopravy a jehož expertizy využívají organizace státního, veřejného i soukromého sektoru.