Vicepremiér Bělobrádek řešil v Brně budoucnost vědeckých center
Vicepremiér Bělobrádek řešil v Brně budoucnost vědeckých center

Třetí den pracovní cesty po Jihomoravském kraji zahájil místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek prohlídkou výzkumného centra AdMaS. Zavítal také na Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity a Vysoké učení technické.

Ve vědeckovýzkumném centru stavebnictví AdMaS, které je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně, diskutoval vicepremiér s doktorandy o budoucím fungování a udržitelnosti nových vědeckých center. Stejně jako AdMaS vznikly s podporou operačního programu Výzkum, vývoj, inovace desítky nových center, která si ale po skončení čerpání budou muset část peněz na své fungování zajistit sama. „Centra budou muset vykazovat skutečně vynikající výsledky a také si dokázat sehnat prostředky ze smluvního výzkumu,“ upozornil vicepremiér.

Další využití center, možnosti jejich podpory a rizika s tím spojená řešil místopředseda pro vědu také na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Fakulta je zapojena do několika vědeckovýzkumných projektů financovaných z EU včetně například Středoevropského technologického institutu CEITEC.

Na závěr své pracovní cesty se vicepremiér setkal s rektorem Vysokého učení technického Petrem Štěpánkem. Diskutovali o fungování vědeckovýzkumných projektů univerzity a dále o činnosti a přínosech Technologického inkubátoru VUT, který poskytuje chráněné prostředí pro inovativní firmy.