Výzkumné organizace se budou hodnotit i v roce 2016 podle stejné metodiky
Výzkumné organizace se budou hodnotit i v roce 2016 podle stejné metodiky

Hodnocení výzkumných organizací se bude v roce 2015 a 2016 provádět podle upravené Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů. Metodika, původně platná pro léta 2013 až 2015, byla prodloužena o jeden rok, tj. do roku 2016. Prodloužení Metodiky schválila Rada pro výzkum, vývoj a inovace 29. května 2015, na svém dnešním zasedání se Rada zabývala vypořádáním připomínek. Na vládu půjde materiál v průběhu července.

Schválená úprava harmonogramu spojuje hodnocení prováděné v roce 2015 a 2016 tak, aby hodnocení za oba roky bylo zahájeno v roce 2015 a dokončeno do konce roku 2016. "Spojení obou hodnocení prováděných v roce 2015 a 2016 povede ke snížení celkové pracnosti a vynaložených peněz. Získáme tak navíc čas pro přípravu nové metodiky platné pro období od roku 2017," uvedl místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda RVVI Pavel Bělobrádek.

Novou metodiku bude připravovat Komise pro hodnocení výsledků, přičemž RVVI na svém dnešním zasedání část Komise obměnila. Do Komise byla nově jmenována profesorka Jitka Moravcová, hlavní garantka IPN Metodika. Komise byla dále doplněna o zástupce Akademie věd ČR a zástupce humanitních a lékařských oborů.

Rada dnes také vzala na vědomí dopis České konference rektorů, v němž ČKR podpořila vznik Ministerstva pro výzkum, vývoj a inovace.