Pavel Bělobrádek: Vědeckou diplomatkou v Izraeli bude Delana Mikolášová
Pavel Bělobrádek: Vědeckou diplomatkou v Izraeli bude Delana Mikolášová

Nově zřízenou pozici vědecké diplomatky v Izraeli bude zastávat Delana Mikolášová. V otevřeném výběrovém řízení ji vybrala komise složená ze zástupců úřadu vicepremiéra pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka a Ministerstva zahraničních věcí ČR. Hlavním úkolem nové diplomatky bude navázat kontakty s izraelskými vědci, výzkumnými institucemi a inovativními firmami a podpořit jejich spolupráci s českou vědeckovýzkumnou sférou a průmyslovými podniky.

Mikolášová bude dále zajišťovat pořádání mezinárodních konferencí, veletrhů a reprezentačních akcí pro české a izraelské vědce a podnikatele. Ve své pozici bude úzce spolupracovat s agenturami CzechTrade a CzechInvest. 
"S izraelskými týmy se naši vědci mohou dostat mezi absolutní světovou špičku. V inovacích, uvádění vědeckých výsledků do praxe a v podpoře start-upů totiž patří Izrael k nejlepším na světě. Proto byl také Izrael vybrán coby pilotní stát pro působení vědeckého diplomata. V budoucnu zvažujeme tuto formu spolupráce v Německu či USA," uvedl vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek.

"Mým záměrem je podpořit vznik česko-izraelských výzkumných programů, především v oblasti biotechnologií, nanotechnologií, IT a strojírenství. V těchto odvětvích je totiž vysoký výzkumný potenciál a možnosti komerčního využití. Zaměřit se chci také na lepší využití nových vědeckovýzkumných center, která v Česku vznikla s podporou EU," popsala svou vizi Mikolášová. 
Na zastupitelském úřadu v Tel Avivu začne nová diplomatka pro vědu působit v průběhu letošního podzimu. Post je dvouletý s možností prodloužení. Náklady na zřízení této pozice hradí úřad vicepremiéra Bělobrádka.

Mikolášová dosud působila na Odboru států Blízkého východu a severní Afriky na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, kde se specializovala na Izrael, Palestinu a blízkovýchodní mírový proces. Absolvovala studijní, pracovní a výzkumné stáže v Izraeli, Nizozemí a Indonésii. V Tel Avivu také pracovala jako koordinátorka projektů v oblasti školství a marketingových analýz. Je absolventkou Diplomatické akademie Ministerstva zahraničních věcí. Hovoří anglicky, španělsky a hebrejsky.