Vláda projednala plán naplňování strategie pro inteligentní specializaci ČR
Vláda projednala plán naplňování strategie pro inteligentní specializaci ČR

Vláda na včerejším zasedání projednala Implementační plán Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (RIS3 strategii). Tento dokument shrnuje plánové zaměření výzev operačních programů souvisejících s vědou a výzkumem (konkrétně se jedná o OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost spravovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání spravovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a OP Praha-pól růstu). Dokument řeší také propojení činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace a Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst ve vazbě na RIS3 strategii.

"Jde o jednu z podmínek, které pomohou při nasměrování evropských a národních zdrojů na financování vědy a výzkumu, a tím i zvýšení konkurenceschopnosti ČR. Plán bude v říjnu letošního roku dále aktualizován a doplněn o další finance, kromě peněz z operačních programů také o peníze ze státního rozpočtu a významných celoevropských programů. Celkově se v rámci strategie inteligentní specializace může rozdělit až 70 miliard korun," uvedl vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, jehož úřad RIS3 strategii řídí.

RIS3 strategie je dokument zajišťující efektivní zacílení podpory v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Smyslem Národní RIS3 strategie je efektivní zacílení evropských, národních, regionálních a soukromých peněz do nejperspektivnějších oblastí výzkumu a podnikání. Prioritní oblasti podpory VaVaI budou společně určovat zástupci firem, výzkumných institucí, škol, veřejné správy a neziskového sektoru.