Letošní cena Česká hlava míří za profesorem Hilským
Letošní cena Česká hlava míří za profesorem Hilským

Ocenění předního překladatele a znalce díla Williama Shakespeara kabinetu předložila Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), která Hilského zvolila v tajném hlasování. Národní cena vlády Česká hlava je nejvyšší vědecké vyznamenání v ČR. Uděluje se za mimořádné celoživotní výsledky v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. S cenou je spojena odměna ve výši jeden milion korun. Česká hlava se uděluje od roku 2002 a v minulosti ji získal například světoznámý chemik Antonín Holý nebo onkolog Pavel Klener.

„Profesor Hilský je vědcem se světovým renomé a zároveň známým popularizátorem rozsáhlého díla Williama Shakespeara. Proto mu cena Česká hlava právem náleží,“ uvedl místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda RVVI Pavel Bělobrádek.

Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., dr. h. c., MBE (1943) je profesorem anglické literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Vystudoval angličtinu a španělštinu na Filozofické fakultě UK. Patří ke světově uznávaným odborníkům na dílo Williama Shakespeara, do češtiny přeložil celé jeho dramatické dílo. Působil také na univerzitách ve Velké Británii a USA. V roce 2001 byl za zásluhy o šíření anglické literatury v Česku jmenován čestným členem Řádu britského impéria. V roce 2011 obdržel Medaili Za zásluhy o stát v oblasti kultury a školství a Státní cenu za překladatelské dílo.