Ozvěny prvního měsíce působení vědecké diplomatky v Izraeli
Ozvěny prvního měsíce působení vědecké diplomatky v Izraeli

Nová diplomatka pro vědu, výzkum a inovace Delana Mikolášová zahájila 20. října 2015 svou misi v Izraeli. Působí zde na velvyslanectví České republiky v Tel Avivu. Její aktivity se v prvních týdnech soustředí zejména na úvodní schůzky s klíčovými izraelskými i evropskými partnery a navazování kontaktů.

Na konci října se Delana Mikolášová zúčastnila jednání delegace Masarykovy univerzity, vedené rektorem Mikulášem Bekem, s partnery z Ben Gurion University (BGU) v izraelské Beer Ševě. S rektorem Bekem se setkal jeho protějšek, rektor BGU, Zvi HaCohen a další vrcholní představitelé univerzity. Jedním z hlavních témat jednání bylo rozšiřování spolupráce v rámci společného stipendijního programu „Theodor Herzl Distinguished Chair“, v jehož rámci obě univerzity od roku 2013 spolupracují. Program je financován izraelskou vládou a je zaměřen na podporu izraelských studentů a výzkumných pracovníků, kteří chtějí provádět část svého výzkumu v českém akademickém prostředí.

Pracovní návštěva rektora Beka s delegací pokračovala sérií jednání v Interdisciplinary Center (IDC) v Herzliji, se kterou Masarykova univerzita spolupracuje v rámci bilaterálního programu „Masaryk Distinguished Chair“. S delegací Masarykovy univerzity a za přítomnosti vědecké diplomatky jednal rektor IDC Mario Mikulincer. Program „Masaryk Distinguished Chair“, který financuje naopak česká strana, je určen pro české akademiky a vědce se zájmem o výzkumné působení v Izraeli.

Mikolášová se také setkala s vědeckými diplomaty z Velké Británie a Maďarska a navázala spolupráci s ekonomickou a výzkumnou sekcí Delegace Evropské unie v Tel Avivu. Schůzky a koordinace s kolegy z dalších evropských zemí budou následovat. 

Z významných událostí, které se v Izraeli v nejbližších týdnech uskuteční, je důležité zmínit především mezinárodní konferenci a veletrh s názvem LSIE (Life Science Industry Event), která proběhne ve dnech 9. – 12. prosince 2015 v Tel Avivu. Mezi hlavní témata bude patřit mj. problematika digitalizace zdravotnictví, technologické inovace v oblasti lékařských přístrojů či sdílení zkušeností izraelských univerzit a výzkumných pracovišť s transferem technologií.

Mezi klíčové akce roku 2016 bude bezpochyby patřit lednový veletrh CYBERTECH, nejvýznamnější mezinárodní konference a veletrh ke kybernetické bezpečnosti konající se mimo území USA, únorový NanoISRAEL, zaměřený na oblast nanotechnologií a nanomateriálů, či květnový BIOMED, jenž se každoročně soustředí na nejnovější poznatky a inovace ze sféry biomedicíny.

Přehled všech plánovaných akcí v oblasti VaV v Izraeli najdete ZDE.

 

Diplomatku pro vědu, výzkum a inovace D. Mikolášovou můžete kontaktovat emailem na adrese info.izrael@vlada.cz