Konečné výsledky hodnocení výzkumných organizací v roce 2014

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 311. zasedání dne 18. prosince 2015 schválila v souladu s Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platnou pro léta 2013 až 2016), schválenou usnesením vlády ze dne 19. 6. 2013 č. 475, ve smyslu usnesení vlády ze dne 16. 4. 2014 č. 250 a usnesení vlády ze dne 29. července 2015 č. 605 konečné výsledky hodnocení výzkumných organizací v roce 2014, které byly zveřejněny na www dne 23. 12. 2015.

O možném uplatnění sankcí na základě doporučení KHV Rada rozhodne na svém lednovém 312. zasedání.