Technologickou agenturu bude řídit Petr Očko, jmenovala jej vláda

Technologickou agenturu ČR (TAČR) bude v následujících čtyřech letech řídit Petr Očko. Na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace jej ve středu 9. března 2016 jmenovala vláda.

Kabinet zároveň potvrdil Pavla Komárka ve funkci člena předsednictva TAČR. Komárek bude v této funkci pokračovat ve druhém volebním období. Očkovo jmenování nabyde účinnosti 22. března 2016. Ve funkci vystřídá dosavadní předsedkyni Rut Bízkovou, které končí mandát.

„Jsem rád, že vláda schválila kandidáty vybrané při transparentní a nezávislé volbě odborníků z RVVI. Petr Očko je kvalitním kandidátem pro řízení Technologické agentury, má zkušenosti s přípravou programů financovaných z veřejných zdrojů. Věřím, že pomůže agentuře úspěšně dokončit započaté programy podpory výzkumu a zlepší komunikaci s ministerstvy, akademickou sférou i podniky,“ uvedl místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda RVVI Pavel Bělobrádek.

Očka a Komárka vybrala Rada pro výzkum, vývoj a inovace v tajné volbě. Na základě veřejné výzvy se celkem do předsednictva TAČR hlásilo 12 uchazečů.

Technologická agentura ČR se zaměřuje na podporu spolupráce výzkumných organizací a firem a přenos znalostí do praxe. Ze státního rozpočtu dostává 2,9 miliardy korun. Předsednictvo TAČR má pět členů včetně předsedy, které jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Funkční období je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě po sobě následující období. Předsednictvo schvaluje vyhlašování veřejných soutěží ve výzkumu, rozhoduje o poskytnutí podpory a koordinuje činnost oborových komisí.
Ing. Petr Očko, Ph.D. (1976)vystudoval informatiku a mezinárodní vztahy na VŠE v Praze a informační ekonomiku na Univerzitě Karlově. V minulosti působil na Ministerstvu financí, Ministerstvu dopravy a v Agentuře CzechInvest. Od roku 2010 pracuje na Ministerstvu průmyslu a obchodu, kde řídil Sekci fondů EU, výzkum a vývoje. Od ledna 2015 zastává pozici ředitele odboru finančních nástrojů a řízení projektů.

Ing. Pavel Komárek, CSc. (1951)je absolventem Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské na ČVUT v Praze. Jako výzkumný pracovník působil ve Státním výzkumném ústavu pro stavbu strojů v Praze. Založil a vedl Technologické a inovační centrum ČVUT v Praze, poté působil v Agentuře CzechInvest a na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. V letech 2010 až 2012 byl členem výzkumné rady TAČR, od roku 2012 je členem předsednictva TAČR. Má zkušenosti z přípravy strategických dokumentů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.