Vicepremiér Bělobrádek: Peníze z EU na podporu vědy a výzkumu nejsou ohroženy

Praha/Miami, 21. března 2016 – Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek kategoricky odmítá tvrzení, která se objevila v Mladé frontě DNES a na FTV Prima, hovořící o možné ztrátě desítek miliard korun na podporu vědy a výzkumu. Jako hlavní důvod zmiňovaná média uvádějí neschválený dokument tzv. RIS3 strategie inteligentní specializace pro Českou republiku, který je předběžnou podmínkou pro uvolnění finančních prostředků z evropských strukturálních fondů.

V minulém týdnu se vicepremiér Bělobrádek setkal s eurokomisařem pro výzkum, vědu a inovace Carlosem Moedasem. „S eurokomisařem Moedasem jsme o tématu hovořili. Informoval jsem ho také o schválení Národní politiky vědy, výzkumu a inovací na roky 2016-2020, která již řeší připomínky a doporučení Evropské Komise i v otázce dopracování RIS3 strategie. Jsme dohodnuti, že my dodáme ještě nějaké požadované argumenty a vše bude do konce června vyřešeno. RIS 3 strategie bude v červnu předložena ke schválení vládě, a proto není žádný důvod k panice, že věda a výzkum přijdou o podporu z evropských zdrojů,“ uvedl vicepremiér Bělobrádek.

O RIS 3 strategii v Bruselu jednal s vedením Generálního ředitelství EK pro regionální politiku (DG Regio) také Bělobrádkův náměstek Arnošt Marks. „Společně se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva školství jsme podrobně diskutovali téma RIS3 strategie s ředitelem DG Regio Erichem Unterwurzsacherem. Naše zdůvodnění harmonogramu bylo plně akceptováno. Ředitel Unterwurzsacher také velmi ocenil, že byla v únoru vládou schválena Národní politika vědy, výzkumu a inovací, se kterou je RIS3 úzce provázána,“ uvedl Marks.

Aktuálně zbývá s Evropskou komisí dořešit správné zacílení výzev v rámci operačních programů a určení národních zdrojů v grantových programech. Vyřešena již byla také otázka regionální komunikace, která bude probíhat za pomocí tzv. Smart Accelerátorů v krajích, tedy krajských rad pro inovace, jež budou pomáhat s naplňováním RIS3 strategie na regionální úrovni.