Vicepremiér Bělobrádek jednal s novým předsedou Technologické agentury Petrem Očkem

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek se v úterý 5. dubna 2016 sešel s novým předsedou Technologické agentury České republiky (TA ČR) Petrem Očkem. Jednali společně o dalším směřování agentury, o mezinárodní spolupráci nebo o možnosti navýšení rozpočtu TA ČR.

„Technologická agentura by se pod vedením Petra Očka měla soustředit především na zvýšení podpory aplikovaného výzkumu a větší důraz na využití výsledků výzkumu a vývoje v praxi. Také budu požadovat intenzívnější komunikaci a spolupráci agentury nejen s akademickou sférou, ale především s dalšími ministerstvy a s podnikovou sférou,“ řekl po jednání místopředseda vlády Bělobrádek. Technologická agentura by se měla zaměřit rovněž na přípravu programů financování výzkumu a vývoje pro období po roce 2020, kdy skončí podpora z fondů Evropské unie.

Petr Očko se ujal své funkce 1. dubna na základě předchozího jmenování vládou. Ve funkci vystřídal Rut Bízkovou, které skončil čtyřletý mandát. Očko předtím pracoval na Ministerstvu průmyslu a obchodu, kde řídil Sekci fondů EU, výzkumu a vývoje a od ledna 2015 zastával funkci ředitele odboru finančních nástrojů. Po dnešním setkání s vicepremiérem Bělobrádkem deklaroval také vyšší podporu komercializace výsledků výzkumu a podporu potenciálních inovačních lídrů, včetně malých a středních podniků nebo startupů. „Chci dál rozvíjet podporu systémů komercializace výsledků a motivovat všechny strany, které jsou zainteresované ve výzkumu a vývoji, jak soukromou sféru, tak i výzkumné organizace, aby výsledky aplikovaného výzkumu nacházely stále větší uplatnění v praxi,“ uvedl Očko.

Vicepremiér Bělobrádek také na čtvrteční vládu předloží materiál TA ČR s programem na podporu aplikovaného výzkumu nazvaným Zéta. Program Zéta je zaměřen na zapojení posluchačů nebo posluchaček magisterských a doktorských studijních programů a dalších mladých vědeckých pracovníků do výzkumné a vývojové činnosti směrem k využití výsledků v praxi a ke zvýšení jejich zájmu o projekty aplikovaného výzkumu.


Technologická agentura ČR se zaměřuje na podporu spolupráce výzkumných organizací a firem a přenos znalostí do praxe. Ze státního rozpočtu dostává 2,9 miliardy korun. Předsednictvo TAČR má pět členů včetně předsedy, které jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Funkční období je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě po sobě následující období. Předsednictvo schvaluje vyhlašování veřejných soutěží ve výzkumu, rozhoduje o poskytnutí podpory a koordinuje činnost oborových komisí.