Vláda schválila program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

Vláda 7. dubna schválila program Technologické agentury ČR (TAČR) na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA. Program chce zapojit více studentů a mladých vědců do aplikovaného výzkumu, a zlepšit tak spolupráci mezi akademiky, podniky a veřejnou správou. Cílem je také zvýšit zastoupení žen ve vědě. Program bude fungovat v letech 2017-2025, ze státního rozpočtu na něj půjde 720 milionů korun.

„Z analýz víme, že uplatnění výsledků výzkumu v praxi je v České republice nedostatečné. Nový program je zaměřen na reálnou spolupráci mladých výzkumníků s firmami při řešení konkrétních projektů. Slibujeme si od této podpory výsledky, které pomohou zvýšit konkurenceschopnost České republiky, a lepší využití potenciálu mladých talentů,“ uvedl místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, který návrh předkládal vládě.
V rámci programu bude kladen důraz například na závěrečné práce studentů, které by měly být zaměřeny na upotřebitelná témata a které by šly dále rozvíjet v aplikacích. Na projektech budou výzkumníci spolupracovat s firmou nebo zahraniční institucí s propracovaným systémem komercionalizace. Do projektů řešících reálné potřeby aplikační sféry by se také měly víc zapojovat katedry a výzkumné ústavy.
Projekty budou vést řešitelské týmy studentů nebo výzkumníků do 35 let, podmínky budou nastaveny tak, aby nebyli znevýhodněni ani badatelé na rodičovské dovolené nebo pečující o nezletilé děti. Program tak reaguje i na nízké zastoupení žen ve vědě. V roce 2012 v ČR ve výzkumu pracovalo jen 27,5 % žen.
Opatření navazují na Národní politiku VVI, která počítá se zapojováním vysokoškolských studentů do výzkumu, větším uplatnění absolventů magisterských a doktorských studií v inovačních malých a středních podnicích a s vyšším zastoupením žen ve výzkumu.
Celkové výdaje budou 847 milionů korun na celou dobu trvání programu. Průměrná výše podpory na jeden projekt by se měla pohybovat kolem dvou milionů korun. Nejvyšší povolená míra podpory na jeden projekt je 85 % celkových uznaných nákladů.
Veřejná soutěž v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji a inovacích bude vyhlášena poprvé v roce 2016 se zahájením poskytování podpory v roce 2017. Délka trvání projektů bude jeden až dva roky.