Místopředseda vlády Bělobrádek jednal s výrobci dopravních prostředků o budoucnosti českého výzkumu a vývoje
Místopředseda vlády Bělobrádek jednal s výrobci dopravních prostředků o budoucnosti českého výzkumu a vývoje

V úterý 19. 4. proběhla první ze série setkání místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka se zástupci soukromé a veřejné sféry působícími v jednotlivých sektorech našeho průmyslu sdružených v tzv. Národních inovačních platformách (NIP). V úterý se jednalo o zástupce výrobců dopravních prostředků – automotive, leteckého průmyslu a výrobce kolejových vozidel. Během setkání účastníci probrali dosavadní výsledky debat o směřování podpory výzkumu a vývoje a shodli se na na potřebě identifikovat priority aplikovaného výzkumu a také o společném postupu na jejich prosazení v programech výzkumu, vývoje a inovací. Další setkání se zástupci vybraných průmyslových sektorů proběhnou v průběhu května a června.

Národní inovační platformy zahrnují zástupce podniků, vysokých škol a veřejné sféry. Vznikly jako konzultační skupiny pro vypracování národní Strategie pro inteligentní specializaci (tzv. RIS3 strategie). Tato strategie je nutnou podmínkou pro možnost čerpání evropských dotací v oblasti vědy, výzkumu a inovací (Operační programy Podnikaní a inovace pro konkurenceschopnost; Výzkum, vývoj a vzdělávání a Praha - pól růstu). Zástupci NIP se průběhu jara 2016 scházeli, aby definovali klíčové priority a výzkumná témata ve svém sektoru. Výstupy z těchto jednání lze nalézt na webu: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=774107
Platformy se budou scházet i nadále, aby jejich členové výzkumná témata dále dopracovávali, připomínkovali a hodnotili výzvy operačních programů, a také aby se zapojili do dalších debat o prioritách aplikovaného výzkumu v ČR.