Vicepremiér Bělobrádek představil priority národní vědní politiky ve Zlínském kraji

V rámci cest do regionů zavítal místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek do Zlínského kraje. Navštívil například výzkumnou stanici travinářskou Oseva v Zubří, kde jednal se zástupci výzkumných organizací z oblasti zemědělského výzkumu a vývoje, a prohlédl si laboratoře a vývojová pracoviště v Gumárnách Zubří a.s. Na Univerzitě Tomáše Bati vicepremiér diskutoval s vedením školy, se zástupci akademické sféry a podnikateli o Národní politice výzkumu, vývoje a inovací pro roky 2016–2020.

„Pokračujeme ve dvouletém úsilí komunikace s podnikatelskou sférou, s odbornou veřejností a akademickým sektorem, abychom od nich měli zpětnou vazbu a mohli ji následně zakomponovat  do Národní politiky,“ řekl vicepremiér Bělobrádek.

Místopředseda vlády také navštívil Diakonii Českobratrské církve evangelické ve Valašském Meziříčí spolu s prohlídkou pracoviště sociálního podnikání, které zaměstnává téměř 40 lidí se zdravotním postižením.