Národní agentura pro zemědělský výzkum hledá oponenty/odborné posuzovatele pro hodnocení projektů výzkumu a vývoje programu ZEMĚ

Ministerstvo zemědělství prostřednictvím Národní agentury pro zemědělský výzkum již zahájilo práce na přípravě vyhlášení první veřejné soutěže a v této souvislosti byl zahájen nábor oponentů/odborných posuzovatelů návrhů projektů. K tomu, aby byl zajištěn výběr těch nejexcelentnějších projektů je nutné, aby jejich hodnocení provedli zkušení odborníci z výzkumné i aplikační sféry v oblasti zemědělství, potravinářství a vodního a lesního hospodářství. Následný výběr posuzovatelů z databáze provede poskytovatel – Ministerstvo zemědělství na základě odbornosti odpovídající podmínkám v požadovaných oborech. Přednost bude dána oponentům s bohatými praktickými znalostmi a zkušenostmi.

V případě zájmu podílet se na hodnocení těchto návrhů projektů, se prosím přihlašujte na stránkách NAZV http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/program-zeme-1/registrace-novych-oponentu-1/vyzva-k-podani-registrace-na-externiho.html, kde také najdete návod k registraci, potřebné formuláře a související dokumenty.

V souvislosti s termínem vyhlášení 1. veřejné soutěže bude příjem přihlášek ukončen 18. 6. 2016.