Novela zákona o výzkumu zavádí seznam výzkumných organizací a zjednodušuje administrativu

Zavedení seznamu výzkumných organizací nebo zjednodušení administrativy zavádí novela zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Novela také reaguje na změnu evropských předpisů. Novelu podepsal 7. června 2016 prezident Miloš Zeman, platit začne patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.
Seznam výzkumných organizací vedla vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace už nyní, tato povinnost ale nebyla zanesena v zákoně. Díky novým předpisům budou také žadatelé o podporu na výzkum muset předkládat méně údajů než doposud. Jednodušší bude i vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích.
„Novela má pouze technický ráz, zásadní změny ve fungování vědní politiky přinese nový zákon o podpoře vědy a výzkumu. Díky němu by mělo vzniknout ministerstvo pro vědu, výzkum a inovace, které sjednotí řízení a financování vědy v ČR,“ uvedl místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek. Věcný záměr nového zákona v současnosti projednává Legislativní rada vlády.