Bulletin s informacemi z 317. zasedání RVVI včetně zásad nové metodiky hodnocení 17+
Bulletin s informacemi z 317. zasedání RVVI včetně zásad nové metodiky hodnocení 17+