Spuštěna další část informačního systému výzkumu

V neděli 10. července 2016 byla spuštěna další část informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI). Jedná se o modul CEA (Centrální evidence aktivit), který obsahuje informace o příjemcích, poskytovatelích a výši podpory na výzkum. Data k prohlížení jsou přístupná na adrese www.rvvi.cz. Registrovaní poskytovatelé podpory zároveň mohou do CEA vkládat nová data. Od 21. června je plně funkční také databáze veřejných soutěží ve výzkumu (VES).

„Nyní intenzivně pracujeme na zpřístupnění dvou zbývajících modulů, a sice Centrální evidence projektů (CEP) a Rejstříku informací o výsledcích (RIV). V srpnu by měl informační systém začít fungovat naplno,“ uvedl místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek. Postupné spouštění informačního systému je v souladu s harmonogramem, který v červnu prošel vládou.

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací je informační systém veřejné správy zajišťující shromažďování, zpracování, poskytování a využívání údajů o výzkumu, vývoji a inovacích podporovaných z veřejných prostředků. Nově funguje je na adrese www.rvvi.cz.