Informační systém výzkumu je opět funkční, nový systém spravuje Úřad vlády

Informační systém výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI) je po dvou měsících opět funkční pro veřejnost. Na konci července byly zprovozněny zbývající části systému, a sice Rejstřík informací o výsledcích (RIV) a Centrální evidence projektů (CEP). Tyto moduly jsou zatím spuštěny v ověřovacím provozu, veřejnost v nich ale může vyhledávat potřebné údaje. Funguje také export dat a pracuje se na funkčnosti hromadného vkládání dat do modulů CEP a RIV. 

„Informační systém výzkumu, vývoje a inovací jsme zprovoznili do dvou měsíců od ukončení starého systému. Zásadní je hlavně to, že nový systém je rozvíjen a provozován Úřadem vlády ČR, nikoliv externím dodavatelem. Systém je také uživatelsky přívětivější a zjednodušuje administrativu pro vkladatele, tedy zejména výzkumné organizace,“ uvedl místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace Pavel Bělobrádek. Spuštění informačního systému proběhlo podle harmonogramu předloženého vládě. 

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací je informační systém veřejné správy zajišťující shromažďování, zpracování, poskytování a využívání údajů o výzkumu, vývoji a inovacích podporovaných z veřejných prostředků. Nově funguje na adrese www.rvvi.cz