Vicepremiér Bělobrádek: Spolupráce s Německem ve vědeckovýzkumné oblasti je pro nás klíčová
Vicepremiér Bělobrádek: Spolupráce s Německem ve vědeckovýzkumné oblasti je pro nás klíčová

Užší spolupráce ve vědě, rozvoj aplikovaného výzkumu nebo větší podpora inovací byly mezi hlavními tématy setkání českých a německých výzkumných pracovníků, které dnes proběhlo v prostorách ČVUT v Praze v rámci mezistátní návštěvy německé kancléřky Angely Merkelové. Za českou vládu se akce zúčastnil premiér Bohuslav Sobotka a vicepremiér vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek. Vědeckovýzkumná spolupráce patří mezi prioritní oblasti Bělobrádkova úřadu a je také důležitou součástí Česko-německého strategického dialogu. 

„Intenzivně pracujeme na dalším rozvoji spolupráce s Německem ve vědeckovýzkumné oblasti, protože je to pro Českou republiku ve většině ohledů ten nejpřirozenější partner. Navázali jsme například užší spolupráci s Fraunhoferovou společností, která je světovou extratřídou v inovacích a aplikovaném výzkumu, a domlouváme spolupráci této instituce s českými vysokými školami a univerzitami. Připravujeme ale i další akce se špičkovými německými pracovišti na podporu vzájemné spolupráce a výměny zkušeností, do nichž vložíme finanční prostředky,“ řekl místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek. 
Kromě navázání spolupráce s Fraunhoferovou společností s cílem posílení větší internacionalizace českého výzkumu zajistil vicepremiér Bělobrádek propojení další významné vědecké instituce – společnosti Maxe Plancka – s Akademií věd ČR. Díky tomuto propojení by mohli čeští vědci a výzkumníci získat cenné informace a zkušenosti s přenosem technologií do praxe a s ochranou duševního vlastnictví. 
Vyšší podpora inovací, která patří mezi cíle vládou schválené Národní politiky podpory výzkumu, vývoje a inovací do roku 2020, je také ústředním tématem spolupráce Bělobrádkova úřadu se Spolkovou zemí Sasko. V září na toto téma proběhne Česko-saský inovační den, který navazuje na jednání místopředsedy vlády se saskou státní ministryní pro vědu Evou Marií Stangeovou z března tohoto roku. 
„Propojovat by se měli především nejbližší sousedé a regionální spolupráce s Německem se ve vědní oblasti velmi slibně rozvíjí. Jako příklad můžeme uvést Technickou univerzitu Liberec v nanotechnologiích nebo Západočeskou univerzitu v Plzni v materiálovém výzkumu pro strojírenskou výrobu. Přesto – na rozdíl od Bavorska nebo Saska – nepatříme mezi inovační lídry, a to bych chtěl pomoci změnit,“ uvedl k chystaným projektům vicepremiér Bělobrádek.