Výzva k podávání návrhů kandidátů na 2 členy/členky výzkumné rady Technologické agentury České republiky

V souvislosti s končícím funkčním obdobím 2 členů Výzkumné rady Technologické agentury České republiky (dále jen „TA ČR“) vyhlašuje místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, v souladu s příslušnými předpisy výzvu k podávání návrhů na 2 členy/členky Výzkumné rady TA ČR.