Vicepremiér Bělobrádek představil na Vysočině priority státní vědní politiky

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek navštívil ve čtvrtek 22. září 2016 kraj Vysočina. V Telči jednal s vedením vědeckovýzkumného Centra excelence Akademie věd České republiky, prohlédl si konferenční centrum AV ČR v Třešti. Na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě se vicepremiér sešel se zástupci akademického a firemního sektoru, kterým představil priority státní vědní politiky a diskutoval s nimi nad aktuálními tématy v oblasti vědy, výzkumu a inovací.

Na Vysočině jsem se také setkal s problémy, které trápí výzkumné instituce a podnikovou sféru v celé České republice. A těmi je především nedostatek kvalifikovaných odborníků pro průmysl, absence motivovaných uchazečů o technické obory a výzkum a chybějící propojení kvalitního technického vzdělávání s podnikovou praxí. Firmy, které zde podnikají, mají o studenty technických oborů zájem a snaží se s nimi navázat spolupráci už na vysoké škole, investují do jejich rozvoje nemalé peníze, přesto jich je na pracovním trhu akutní nedostatek. Ve spojení s aktuálními demografickými trendy jde o vážný problém národního hospodářství, protože ve hře je konkurenceschopnost země do budoucna,“ řekl k návštěvě vicepremiér Pavel Bělobrádek.