AVÍZO 19.10. 2016: Den technologií s Fraunhoferovou společností
AVÍZO 19.10. 2016: Den technologií s Fraunhoferovou společností

Ve středu 19. října 2016 se na Velvyslanectví SRN v Praze koná Česko-německý dialog o technologiích s Fraunhoferovou společností, událost, při níž bude podepsáno memorandum o spolupráci mezi Fraunhoferovou společnosti a Úřadem vlády ČR. Akce se uskuteční z iniciativy místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka v rámci Česko-německého strategického dialogu. V dopolední části konference se představí aktivity Fraunhoferovy společnosti coby světové špičky v aplikovaném výzkumu. V odpolední části programu se budou konat workshopy o inovacích na téma Průmysl 4.0 a IT bezpečnost; Pokročilé materiály, mikrotechnologie, nanotechnologie a výzkum materiálů; Inovační management, spolupráce technických vysokých škol s průmyslem; Inovační řetězce, upscaling, konkurenceschopnost, downstream integration. Na konferenci vystoupí zástupci Fraunhoferovy společnosti, Sekce pro vědu, výzkum a inovace, Velvyslanectví SRN, Spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum, zástupci výzkumných institucí a podnikatelé.

Termín

19. října 2016

Program

9.30 zahájení, představení Fraunhoferovy společnosti a možností spolupráce

10.20 vystoupení prezidenta Fraunhoferovy společnosti Reimunda Neugebauera

10.30 vystoupení náměstka Sekce pro vědu, výzkum a inovace Arnošta Markse

10.55 podpis memoranda

11.05 setkání s novináři za účasti vicepremiéra Bělobrádka

11.30 workshopy

14.30 diskuze o možnostech financování česko-německých projektů aplikovaného výzkumu

15.30 závěr akce

Jednacím jazykem Je čeština a němčina, simultánní tlumočení zajištěno. Workshopy probíhAJÍ v angličtině bez tlumočení.

Místo

Velvyslanectví SRN, Vlašská 19, Praha

Kontaktní osoba pro média

Klára Bulantová, tiskové oddělení Velvyslanectví SRN, tel: 257 113 215

Pro účast na akci je nutná AKREDITACE na e-mail:pr-10@prag.diplo.de, a to do 18. října 2016.