Novými členy RVVI vláda jmenovala rektory Latu a Witzanyho

Novými členy vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se dnes stali rektor Ostravské univerzity Jan Lata a emeritní rektor ČVUT Jiří Witzany. Na návrh místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace a předsedy RVVI Pavla Bělobrádka je dnes 16.11.2016 jmenovala vláda. Dva noví členové tak v RVVI nahradí profesorku Evu Sykovou a profesora Ivo Vondráka.

Profesor Lata bude coby expert na vnitřní lékařství zastupovat v Radě medicínské obory, profesor Witzany, přední český odborník na pozemní stavby, pak technické obory. Rada je teď opět kompletní a oba nové členy čeká práce na novém zákoně o podpoře výzkumu, příprava návrhu rozpočtu na vědu a další úkoly, kterými se Rada zabývá,“ uvedl vicepremiér Bělobrádek.

Rada byla nekompletní od letošního června, kdy byla odvolána místopředsedkyně RVVI Eva Syková. V říjnu pak byl na vlastní žádost odvolán rektor Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Ivo Vondrák. RVVI má 17 členů včetně předsedy. Členy Rady jmenuje vláda na návrh předsedy Rady tak, aby přední odborníci základního a aplikovaného výzkumu zastupovali jednotlivé sektory a specializace.


prof. MUDr. Jan Lata, CSc. (1953) vystudoval Lékařskou fakultu UJEP Brno, postgraduální vzdělávání absolvoval v Holandsku, Francii a USA. Je expertem na vnitřní lékařství, jako lékař působil v Nemocnici u sv. Anny v Brně a ve Fakultní nemocnici Brno. Od roku 2006 byl proděkanem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, od roku 2011 prorektorem Ostravské univerzity v Ostravě. Rektorem je od roku 2015. Napsal tři monografie, je spoluautorem sedmi monografií a šesti učebnic. Je členem řady vědeckých rad a odborných společností a laureátem několika ocenění za vědeckou práci.

prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., dr.h.c. (1941) je absolventem Fakulty stavební ČVUT v Praze, jeho specializací je teorie a konstrukce staveb. V letech 1989 až 1997 působil jako děkan Fakulty stavební ČVUT, v letech 1999 až 2006 pak jako rektor ČVUT. Je autorem devíti monografií a více než dvou set odborných vědeckých prací. Má na kontě 20 autorských osvědčení a patentů a 10 užitných vzorů. Jako garant se podílel mimo jiné na technickém řešení opravy Karlova mostu. Je držitelem řady medailí za výzkumnou činnost.