Informační systém výzkumu získal ocenění za elektronizaci veřejné správy
Informační systém výzkumu získal ocenění za elektronizaci veřejné správy

Informační systém výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI) získal ocenění Egovernment The Best 2016 za elektronizaci veřejné správy. Systém shromažďuje a zpracovává data o výsledcích českého výzkumu financovaného z veřejných peněz. Po mnoha letech, kdy byl systém provozován externím dodavatelem, jej sekce vicepremiéra pro vědu, výzkum a inovace (SVVI) Pavla Bělobrádka začala letos provozovat sama. Systém získal Speciální ocenění v kategorii centrálních projektů a cenu včera v Obecním domě převzal náměstek místopředsedy vlády pro řízení SVVI Arnošt Marks.
„Systém IS VaVaI byl letos 1. června ze dne na den vypnut, protože jsme se nedohodli s poskytovatelem na podmínkách další spolupráce, především na jeho finančních požadavcích pro zajištění dalšího provozu. Díky velkému nasazení mého týmu se nám ale podařilo tuto krizovou situaci vyřešit v rekordně krátkém čase, a za 21 dní už byla spuštěna první etapa nového systému. Přímé náklady na přebudování systému se přitom pohybovaly ve stovkách tisíc korun, oproti desítkám milionů požadovaných původním dodavatelem. Navíc systém běží na našich serverech a celkové náklady na jeho provoz jsou poloviční,“ zdůraznil místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, do jehož gesce provoz IS VaVaI spadá. Porota soutěže dále ocenila, že řešení technické a právní nezávislosti při provozování unikátního informačního systému může být inspirací i pro další instituce veřejné správy.

Vicepremiér Bělobrádek také uvedl, že v pondělí 21. listopadu byla do ověřovacího provozu spuštěna externí aplikace umožňující poskytovatelům shromažďovat údaje o jednotlivých projektech od příjemců účelové podpory a vkládat je do IS VaVaI. Dosud bylo možné vkládat pouze předem připravené soubory záznamů. 

V současnosti stále probíhá ověřovací provoz. Už nyní je ale systém hodnocen jako modernější a uživatelsky přívětivější. Je také připravován na nové funkcionality v souvislosti s plánovanou změnou hodnocení výsledků výzkumu.