Sběr údajů pro Pilíř II. Hodnocení 2016 - PEER REVIEW HODNOCENÍ KVALITY VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ
Sběr údajů pro Pilíř II. Hodnocení 2016 - PEER REVIEW HODNOCENÍ KVALITY VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ

Dne 14. 11. 2016 byla zprovozněna www aplikace „SKV“, která je určena pro sběr údajů pro Pilíř II. v rámci Metodiky 2013. Lhůta pro předávání údajů je stanovena na 6 týdnů (do konce roku 2016) a konečný termín pro jednotlivé výzkumné organizace stanoví poskytovatel jejich podpory na rozvoj výzkumných organizací.

Aplikace se nachází na adrese: http://skv.e-fractal.cz/SKV/

Nová aplikace zabraňuje samovolnému přepisování záznamů a je možné do ní nahrát i xml soubory z minulého sběru a tyto následně upravit a editovat, nicméně je nezbytné staré přílohy odstranit a tyto nahrát znovu!!

Aplikace na sběr dat smluvního výzkumu je před dokončením a předpokládané zahájení jejího provozu je plánováno na polovinu prosince 2016.

Technická podpora:
Ing. Miroslav Rychtařík - 224003848, rychtarik.miroslav@vlada.cz