Vicepremiér Bělobrádek: Potřeba další podpory společenskovědního a humanitního výzkumu je v této době nezpochybnitelná

Vláda na svém zasedání 16. ledna 2017 schválila nový program Technologické agentury České republiky (TA ČR), který pod názvem ÉTA podpoří projekty aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Program je koncipován na 6 let a jeho celkové výdaje dosáhnou 3 miliard korun. Návrh programu předložil místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek. 

ÉTA navazuje na program podporující aplikovaný společenskovědní výzkum a experimentální vývoj OMEGA, jehož poslední veřejná soutěž proběhla v roce 2015. Cílem je podpořit projekty, které budou zkoumat dopady změn souvisejících s nástupem čtvrté průmyslové revoluce například v oblastech rozvoje nových technologií a digitalizace, globalizace, internetu věcí a služeb, robotizace, kybernetiky a umělé inteligence nebo virtuální reality, protože ty mají zcela zásadní vliv na proměnu společenského, kulturního, ekonomického nebo vzdělávacího systému.

„Program ÉTA byl připraven proto, aby nevznikl výpadek v podpoře společenských a humanitních témat ve výzkumu po ukončení předchozího programu Technologické agentury, konkrétně programu OMEGA. Považuji za nezbytnou další podporu výzkumu v těchto oblastech, protože společnost prochází velkými změnami například v souvislosti s překotným rozvojem nových technologií a s digitalizací ekonomiky i běžného života. Čelíme výzvám v otázkách demografického vývoje nebo migrace, a proto potřebujeme skutečně využitelné výsledky výzkumu, které tuto problematiku pomohou řešit,“ řekl místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace P. Bělobrádek.

Doba trvání programu ÉTA se předpokládá mezi roky 2018 až 2023 a první veřejné soutěže, v nichž budou předkládány projekty k podpoře, proběhnou už v roce 2017. Následně budou soutěže vyhlašovány každoročně v letech 2018 až 2021. Minimální délka řešení projektů v programu je stanovena na 12 měsíců, maximální doba řešení projektů se předpokládá do tří let.

Celkové výdaje programu ÉTA jsou naplánovány na 3 miliardy korun, z čehož výdaje ze státního rozpočtu činí 2,4 miliardy.