Třetí etapa hodnocení 2015

Dne 17. 1. 2017 byly dle přílohy č. 10 Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací 2013-2016 zpřístupněny tabulky č. 3, č. 4 a č. 5prac za jednotlivé výzkumné organizace ke kontrole a vyjádření.

Tabulky ke stažení jsou k dispozici na této adrese: http://hodnoceni15.rvvi.cz/www/

Případné konkrétní připomínky prosím zašlete do 21. února 2017 Mgr. Lucii Sladké: sladka.lucie@vlada.cz

Číselníky k tabulkám hodnocení a seznam výsledků navržených OVHP k vyřazení s popisem důvodu naleznete zde: https://www.rvvi.cz/novinky/treti-etapa-hodnoceni-2015