Seminář pro uživatele editačního rozhraní VaVeR

Omlouváme se, z důvodu vyčerpání kapacity sálu již není možné se přihlašovat na semináře IS VaVaI 2.0 - aplikace VaVeR.

S pověřením ředitele Odboru podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovací pana Ing. Jana Marka, CSc., bychom Vás rádi pozvali na dva semináře IS VaVaI 2.0 – aplikace VaVeR, které se budou tematicky vztahovat k práci s aplikací VaVeR. Tato aplikace je určena pro uživatele, kteří připravují vkládací či změnové dávky CEP a RIV.

Tyto semináře proběhnou ve středu 8. 3. 2017

od 9:00 – 12:00 se zaměřením na vkládání a opravy CEP a RIV - KAPACITA NAPLNĚNA, přihlašování již není možné.

od 13:00 – 16:00 se zaměřením vkládání a opravy RIV - KAPACITA NAPLNĚNA, přihlašování již není možné.

v zasedacím sále budovy Ministerstva dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1.

Zástupci oddělení informačních systémů Vám představí funkčnosti a náležitosti aplikace VaVeR v IS VaVaI 2.0.  

Pro přihlášení využijte prosím emailovou adresu sladka.lucie@vlada.cz. Do předmětu emailové zprávy uveďte buď CEPaRIV nebo RIV a to podle toho, o který ze seminářů máte zájem. Přihlášení je možné do naplnění kapacity sálu (80 míst).

Budeme se těšit na Vaši účast.

Realizační tým RVVI.cz
Úřad vlády ČR